מה ההבדל בין לשכת גיוס לבקום?

בבקום מתגיסים והולכים אם ההורים וזה ולשכת גיום זה מילוי פרטים לפני אין כל ככך הבדל X

שאלות קשורות