באיזה שפה זה סלוט? (לחיים)

ספרדית, איטלקית, ואם אני לא טועה גם בפורטוגזית וצרפתית. X

Salut? בצרפתית. X

כמעט בכל שפה אירופאית X

ברוב השפות האירופאיות. X

שאלות קשורות