האם אוויר הוא תמיסה?

כן. (באוויר סוגי גזים שונים) X

חחח לא נראה לי! X

לא אוויר זה גז X

אוויר הוא דוגמא לתמיסה גזית שבה חמצן וגזים נוספים מומסים בחנקן X

שאלות קשורות