איך אני עושה דו שיח באנגלית? ( נגיד שיש משפט שזאת התשובה ולפי זה אני צריכה לעשות שאלה למשל:i didnt wake up on time, איך אני הופכת את זה לשאלה?)

did you wake up on time? X

שואל השאלה:לא כאילו אני צריכה לשאול שאלה שהמשפט הזה יהיה התשובה שלה ותודה X

היא אמרה לך כרגע את השאלה.?did you wake up on time זו השאלה.i didnt wake up on time תשובה.רק שהתשובה צריכה להיות No, i didnt wake up on time X

שואל השאלה:התשובה צריכה להיות המשפט הזה נגיד אם זה היה יס אז זה היה מתאים אבל התשובה זה שהוא לא קם בזמן X

שאלות קשורות