מה הגרביטציה בכדור הארץ ומה הגרביטציה בירח?

בכדור הארץ -9.8 X

כודר הארץ זה 9.8 אבל בבית ספר שלי עיגלו את זה ל10 X

תרשמו שזה מטר לשניהה בוואקום ולא אמרתם שבירח זה 1.6 (מטר לשנייה.) X

שאלות קשורות