גזזיני ואגרשך העדיפיני במילייך מישהו יכול להסביר את המושג הזה?

השקיני בגזוז ואשלם לך במטבע גרוש ותתני לי עודף במטבעות של מיל X

שאלות קשורות