מישהו יודע מה התשובה של השאלה הזאת? שקשורה למערכת העיכול: תהליך בו מולקולה גדולה נשברת ליחידות קטנות:

פירוק. X

חומרים המזרזים תהליכים? X

כאילו איך קוראים לזה? לדעתי פירוק כימי X

שואל השאלה:כן, אביגל. X

לאא זה פירוק מכאני לא כימי X

שאלות קשורות