הפעלת נקודות נוספות בקו של בזק - יש לי קו בזק עם 3 נקודות, אחד פעיל והאחרים לא. האם זה כרוך בעלות מסוימת להפעיל את שתי הנקודות ואם כן, כמה? תודה.

למה הכוונה להפעיל?1. האם מגיעה מערכת חיוט לשקעים (הלא פעילים)אם כן כל שנשאר זה לחבר את החוטים לשקע.2. אם לא מגיעה מערכת חיוט, אפשר שבתוך השקעים יש חוטי-הובלה (לכל שקע בנפרד) המגיעים עד לארון התקשורת ודרכם אפשר למשוך חוטי טלפון חדשים עד לנקודות הלא פעילות.בגמר משיכת החוטים וחיבורם לשקעים, יש לחבר את החוטים (החדשים) במקביל לזוג החוטים הראשי של כניסת הקו.כמובן שלפני זה אפשר להתייעץ עם בזק ולבדוק עלות (בהנחה שמדובר בסעיף 2) אולי לא מדובר במשהו יקר. X

שאלות קשורות