מי מכיר את בית ספר ערמונים?

זה בית ספר יסודי, לא? X

אניהם עושים סרטים X

מלא ילדים מהשכבה שלי למדו שם. X

אני גרה קרוב אבל לא למדתי שם X

למדתי שם פעם ביסודי. X

שאלות קשורות