מושגים בספרות - מה זה ראליסטי ומה זה פסטורלי? למביני ספרות או לשון.

ריאליסטי = מציאותי, ממשי אפשרות לממשות, ולהתקיימות, של תיאור אירוע הן בסיפור, או בציור. פסטורלי = טבעי. שייך לטבע במציאות, והמגדיר גם אדם, גם טבע, וסביבה על דרך של שלווה ורוגע X

שאלות קשורות