מה התאריך היום? (במספרים)

12/05/14 X

12.5 X

12.5.2014יום שני. X

12.5.2014 X

מספרים זה לועזי מילים זה עברי12.5 X

5/8/2017 X

שאלות קשורות