הקולנוע בקניון רננים נסגר כבר?

כן. תמיד סוגרים לפני שבת X

חח אני מרעננה.די בטוח שכן X

שאלות קשורות