אינטלקט - הכוונה לשכל ואלו שאומרים לך את זה מתכוונים שאת מעבדת דברים דרך השכל בניגוד לדרך הרגש (בדרך כלל עדיף שילוב של שניהם) - כלומר בעברית שאת שכלתנית.

אינטלקטואל*המונח מציין בדרך כלל אדם העוסק בפעילות שכלית ורוחנית מתוך הנאה, האוהב לימוד ורכישת ידע במגוון נושאים לשם הלימוד וההחכמה, ולא לשם תכלית מעשית כלשהי.

שכל.

שאלות קשורות