לדבר במילים גבוהות - איך אפשר ללמוד להשתמש במילים גבוהות? יש איזה מילון או אתר?

לנבחני פסיכומטרי שמשתתפים בקורסי הכנה בדרכ מרכזים אוצר מילים מכובד במשלב שפה גבוה. מומלץ לנסות להשיג מהם (מנסיון אישי ביואל גבע חילקו כרטיסיות היה מעולה) X

ספרים, ספרים ספרים והאזנה לרשת א, עיתון הארץ וערוץ 1. X

מצטרף ל ה-מורה.ספרים ספרים.רק חשוב אלו ספרים לקרוא.ספרים רבים (בעלי תוכן מעולה) היוצאים היום אינם בשפה גבוהה כי אם בשפה עכשווית ומלאת סלנג.יש סופרים השומרים על כבודה של השפה העברית הגבוהה, כמו:מאיר שלוחיים סבתודוד פוגל (במיוחד את רומן וינאי)עגנון - כבר אמרנו? X

שאלות קשורות