התקופה בה יש מדוזות - מתי יש מדוזות בים? באיזו תקופה? היום יש מדוזות בים?

בדיוק אתמול אמרו בחדשות שעדיין אין. לצערי הן תגענה בקרוב. X

תקופה הזו אין, אבל הם יגיעו בקרוב. X

אתמול הן כבר היו.. זו התקופה עכשיו.http://www.meduzot.co.il/ X

שאלות קשורות