בנים מה התספורת היפה לבנות מדורג או ישר?

לדעתי מדורג.. X

אני בת אבל תעשי מה שאת חושבת שיפה יותר לא מה שאחרים עושים.. תעשי משהו בשבילך לא בשביל אחרים.ואני חושבת שמדורג יותר יפה X

חלק אני אוהב X

שאלות קשורות