מספר אחד גדול פי 6 מהמספר השני, ההפרש בין המספר הגדול למספר הקטן הוא 15. זה יוצא שהמספרים הם 3 ו18. אבל מה הדרך?

עושים 6X (המספר הגדול) פחות X (המספר הקטן) יוצא 15, יוצא ש5X=15X=3, 6X=18 X

6x-x=155x=15 /:5X=3 6x = 18 X

שאלות קשורות