המחליק הסגול של ווטליין טוב? כדאי לקנות?

כן יש לי אותו X

הוא טוב מאוד, כדאי לך לקנות. X

הוא מעולה, הוא גם לא מתקלקל כל כך מהר X

שאלות קשורות