מה זה numb? קראתי את התרגום בגוגל תרגום אבל עדיין לא הבנתי מה זה אומר שמישהו אומר על עצמו שהוא numb..

אדיש X

חסר כאב (נפשי ופיזי). X

אדיש כזה X

חסר תחושה. X

זה חסר תחושה, לא מרגיש. X

שאלות קשורות