מה זה numb? קראתי את התרגום בגוגל תרגום אבל עדיין לא הבנתי מה זה אומר שמישהו אומר על עצמו שהוא numb..

אדיש

חסר כאב (נפשי ופיזי).

אדיש כזה

חסר תחושה.

זה חסר תחושה, לא מרגיש.

שאלות קשורות