מה זה הכוח השקול זה בפיזיקה...

סיגמה F, כל הכוחוץ הפועלים על הגוף נקראים כוח שקול והוא מחליף את כל הכוחות בסרטוט X

שקול הכוחות זה סכום הכוחות, עם מחברים את כל הכוחות, מה עוצמת וכיוון הכוח שיוצא.כוח שקול לכוח אחר זה כוח שזהה לו. X

שאלות קשורות