אתה שואל ממתים לרגע כאילו? כי אם כן זה אפנדיציט שזה מחלה בתוספתן שהוא יכול להתפוצץ X

שאלות קשורות