חברות שלי מקנאות בי, מה לעשות?

אל תעשי כלום פשוט תמשיכי להנות איתן X

תראי להם צשאלה, הם כבר לא יקנאו X

במה בדיוק הן מקנאות? X

שאלות קשורות