למה זה טוב --- ffdshow v1

ffdshow זה מפענח מדיה ומקודד משתמשים בו בעיקר לצפייה בסרטים מסוג MPEG-4 וAVC אם ה V1 שאתה מציין מכוון לכרסה ראשונית הייתי מתקינה גירסה חדשה יותרבהצלחה:) X

שאלות קשורות