חרוז למילה מתחזק - אפשר חרוזים למילה מתחזק?

לתחזקלחזקנחזק X

מתאבק X

מתרחק, מתאפק נראה לי חח.. X

התחזקתחזקאחזקהוחזקחזקלחזקמחזקבזקהבזקחוזקחיזקמבזקנזק X

מתחמק? X

שאלות קשורות