שלום, איך אפשר לסדר את המשוואה למשוואת ישר y=mx+n 7y-4x=47 צריך לחלק במשהו?

לחלק ב 7 ולהעביר את ה 4XY=4/7X+47/7 X

שאלות קשורות