זאת חידה שלא הצלחתי לפתור, מישהו שיודע את התשובה ויכול להסביר לי? - קישור מצורף

ב הוא זה שידע את התשובההוא רואה של-ג יש כובע לבן ו-א לא צעק את התשובה זה סימן שהכובע שלו הוא לא לבן כי אז א היה יודע ששלו הוא שחור.לכן הוא מבין שהכובע שלו הוא שחור. X

זה מוכר. ג וב אמרו שהם לא יודעים איזה צבע יש להם. אז א הבין ש הוא לבן כי יש רק שתיים. X

ב׳ יודעת שלזה שמולו יש כובע לבן והוא גם יודע שזה מאחוריו רואה את שניהם ואת שני כובעיהם. אך ב׳ גם שם לך שר׳ (זה שמאחוריו) לא מגיב כי לפי המסכנות של ב׳ הכובע שלו עצמו שונה מצבעו של ג׳. ב׳ שהבין שצבעו שונה מצבעו של ג׳ בטוח שכובעו שחור X

הוא לא יודע שיש לו כובע שחור תיראי שוב את ההוראות.ב׳ לא יכול ליראות את א ׳ רק את מי שלפניו.באמת קשה אני מצטרפת לשאלה X

ב.הוא רואה שלג יש כובע לבן, והוא אומר לעצמו, אם גם לי היה לבן, א כבר היה צועק שחור, כי יש רק שני כובעים לבנים, והם על ראשי ועל ראשו של ג.והוא ממשיך לחשבן, כיון שא לא צעק שחור, סימן שעל ראשי ועל ראשו של ג אין שני כובעים לבנים. ואם על ראשו של ג כובע לבן, סימן שעל ראשי כובע שחור. X

התשובות שלכם לא נכונות! ב לא יודע כי הוא לא יכול להיסתובב ליראות את א הוא רואה רק את ג! X

כתוב הם לא יכולים חזוז הם יכולים להסתכל קדימה בלבד! X

בסדר, אבל אם תשימו לב להסבר שרשמתי תופתעו לגלות *שלא* רשמתי שב מסתובב, הוא מסיק מסקנה ש.. X

חח כואב רק מלהסתכל על השאלהאבל כינוי חמוד X

שאלות קשורות