עזרה!, צריכה הרבה שאלות ומשימות לילדים קטנים בכיתה א, בעיקר משימות מגניבות ושאלות קלות ונחמדות על עצמם,

לקפוץ על רגל אחת 5 פעמיים X

בסגנון הזה, עוד שאלות ומשימות מגניבות ונחמדות לילדים קטנים X

בבקשה! זה דחוף לשבוע הבא ביום ראשון X

שאלות קשורות