צריך להשקיע מלא. X

צריך להשקיע זה כן. כתה י זה לא קשה, יא הרמה עולה. X

שאלות קשורות