אי אפשר לכתוב ז4 כי באנגלית הכיתות לא מחולקות ככה X

Grade 7 Class 4. X

7׳4 X

grade 7 class 4 X

7th grade class no 4 X

Grade 74מניסיון כי למדתי בחול:) X

Class 7d, בטוח נכון X

אין להם כיתות כמו בישראל.הם מחולקים לקבוצות שונות של תלמידים שאיתם לומדים כל שיעור.אין כיתה קבועה ולכן אין להם כיתה ז4 אז תכתוב פשוט 7th Grade4 X

שאלות קשורות