אפשר לדעת מה זה בדיוק אלפא בטא אומגה וכו אצל זאבים? מה זה אומר בדיוק, איזה מין טיפוס כביכול כל זאב?

אלפא = ראש הלהקה, הזאב השליט והחזק בלהקה.ביתא = זאב רגיל בלהקה.אומגה = זאב בודד שלא שייך לשום להקה. X

אלו לא מושגים של חננות?בכל אופן אני יודעת שאלפא אצל כמעט כל חיה זה החיה השולטת, הראשית. X

שאלות קשורות