השעה לאמירת סליחות - מאיזה שעה אפשר לומר סליחות?

רצוי לומר סליחה כשפגעת במישהו. מומלץ בכל השנה ולא כי צריך. X

00.40 X

לפי ההלכה נוהגים משעת חצות לילה, כי לפני חצות יש פסוקים שאסור להגיד, שנה טובה לך. X

מחצות הלילה ואילך (1236) בלילה.יש קבוצות של חסידים האומרים גם לפני חצות, אולם לפי פסקי מרן השוע, אין לומר סליחות לפני חצות משום שיש פסוקים או קריאות הלקוחים מהמקרא, ואין לומדים מקרא בלילה. משום שזה זמן דין.גם מקובל כך לפי הרמז חצות לילה אקום להודות לך שאמר דוד המלך בכל חצות לילה.שתהא השנה שנת מחילה וכפרה X

שתהיה בן אדם X

שאלות קשורות