כשכותבים צומת לב זה טעות נכון? כי צומת זה בכביש.. לא? אז זה תשומת לב?

רושמים תשומת לב.. X

נכון X

כותבים תשומת לבאנשים שרושמים צומת לב טועים באיות והם מתבלבלים פשוט עם המילה צומי.. X

כן חח אבל אומרים צומת לב מלשון צומי XD, אבל בכללי זה תשומת לב אכן. X

כן, כשרושמים צומת לב זו טעות. X

אתה צודקת (: X

חח כן.. X

שאלות קשורות